Apex Controller retorna les dades serialitzades de JSON per LWC i Aura: Com analitzar-lo

Apliqueu les dades retornades del vostre codi àpex

Dades retornades d’Apex:

retornar [Seleccionar nom, perfil.name Des de l'usuari on nom com =: clau];

Apliqueu les dades perquè pugueu accedir-hi fàcilment.

// Codi JS en LWC o Aura
function flattenObject (ob) {let newObject = {} for (let i in ob) {if (typeof ob [i] === 'object' && ob [i]! == null) {retObj = flattenObject (ob [i ]); for (let j en retObj) {newObject [i + '.' + j] = retObj [j]; }} else {newObject [i] = ob [i]; }} retornar newObject; }